Alle siderne på tomdukebox.dk
 
Regnskab "Syng dig munter" børne CD 2006:
Indtægter:

Dansk Blindesamfund legat = 10.000,-
Odd Fællow legat = 1.000,-
Donation fra Jan Jensen (Den Blå Gård, Svenborg)= 5.000,-
Legat Simon Spies Fonden = 12.000,-

Børne-CD salg = 198.000,-

Indtægter i alt = 226.000,-

Overrækkelser:

Totalt donationsbeløb til foreningen Cancerramte Børn = 197.000,-
Doneret til DM i indsamling (blinde forældreløse børn i Rwanda) = 5.000,-
Gavedonation Maria-Louise = 1.000,-
Donationer i alt = 203.000,-

Udgifter:

Ca. 100 studietimer i studiet på Instituttet for Blinde og Svagtsynede = 0,00 !!
NCB gebyr =6.153,25
Tocano produktion 2000 stk. = 7.787,50
Frimærker og bobleplast= 2.655,-
Kuverter og kopiering = 400,-
Taxakørsel:
406,-
382,-
357,-
136,-
176,-
377,-
341,-
398,-
Taxakørsel i alt =2573,-
Bespisning under studiearbejdet:
Øl/vand 104,30
Instituttets kantine: 677,-
Instituttets kantine: 375,-
Instituttets kantine: 185,-
Instituttets kantine: 271,-
Instituttets kantine: 259,-
Instituttets kantine: 216,-
Bespisning under studiearbejdet i alt = 2087,30

Gaver studie = 1.200,-
Gaver gæste optrædende:
Chokolade: 87,25
Blomster = 240,-

Udgifter i alt = 23.183,30

Balance:

Indtægter = 226.000,-
-donationer i alt = 203.000,-
-Udgifter = 23.183,30
Balance = -183,30
De kr. 183,30 er fint og sagtens dækket af "småpengene" fra den byttepengekasse vi brugte når vi solgte direkte ude på mine jobs.